Thông báo: Về việc nhận bằng tốt nhiệp THPT (16/02/2019) Mới
Thời khóa biểu Học kỳ 1 áp dụng từ ngày 03/12/2018 (02/12/2018) Mới
HÀO HỨNG, VUI TƯƠI TẠI HỘI CHỢ “XUÂN YÊU THƯƠNG, TẾT SUM VẦY” CỦA TRƯỜNG THPT NGHI XUÂN (14/01/2020) Mới
Cảm nghỉ về chuyến tham quan (01/01/2020) Mới
Kết quả cuộc thi “Bạn đọc thuộc Truyện Kiều” năm 2019 (01/01/2020) Mới
Liên kết website