Wednesday, 19/01/2022 - 12:04|
Thi đua lập thành tích chào mừng năm học mới 2021-2022
Kế hoạch Tuần 5 Năm học 2020 - 2021 (04/10/2020) Mới
KẾ HOẠCH THÁNG 10/2020 (04/10/2020) Mới
Kế hoạch Tuần 4 Năm học 2020 - 2021 (04/10/2020) Mới
Tổ Tiếng Anh trường THPT Nghi Xuân tổ chức thành công buổi ngoại khóa với chủ đề “English with the young generation”. (17/01/2022) Mới
DẤU ẤN TỪ HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TRƯỜNG THPT NGHI XUÂN NĂM HỌC 2021 – 2022 (25/12/2021) Mới
DẤU ẤN TỪ HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TRƯỜNG THPT NGHI XUÂN NĂM HỌC 2021 – 2022 (25/12/2021) Mới
Trường THPT Nghi Xuân tổ chức sơ kết học kỳ I năm học 2021-2022 (18/01/2022) Mới
Phan Thị Hương - Tấm gương sáng vươn lên trong học tập đạt Thủ khoa trường Đại học KHXH & Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh (06/10/2021) Mới
TRƯỜNG THPT NGHI XUÂN TỔ CHỨC HĐTN HỌC TẬP GẮN VỚI SẢN XUẤT TẠI CƠ SỞ SẢN XUẤT NƯỚC MẮM LẠCH KÈN – HTX THIÊN PHÚ (12/04/2021) Mới
Liên kết website