<a href="/tin-tuc" title="Tin tức" rel="dofollow">Tin Slideshow</a>
 Ngày đăng:18/12/2019
Thông báo: Về việc nhận bằng tốt nhiệp THPT (16/02/2019) Mới
Thời khóa biểu Học kỳ 1 áp dụng từ ngày 03/12/2018 (02/12/2018) Mới
Trang web học tập miễn phí do Bộ GD&ĐT và Sở GD&ĐT Hà Tĩnh giới thiệu (14/03/2020) Mới
Trường THPT Nghi Xuân: Trải nghiệm sáng tạo “BÀO CHẾ NƯỚC RỬA TAY SÁT KHUẨN ĐỂ PHÒNG DỊCH BỆNH COVID-19 VÀ MỘT SỐ BỆNH TRUYỀN NHIỄM KHÁC” (14/03/2020) Mới
HÀO HỨNG, VUI TƯƠI TẠI HỘI CHỢ “XUÂN YÊU THƯƠNG, TẾT SUM VẦY” CỦA TRƯỜNG THPT NGHI XUÂN (14/01/2020) Mới
Liên kết website