Kế hoạch Tuần 5 Năm học 2020 - 2021 (04/10/2020) Mới
KẾ HOẠCH THÁNG 10/2020 (04/10/2020) Mới
Kế hoạch Tuần 4 Năm học 2020 - 2021 (04/10/2020) Mới
DẤU ẤN CỦA HỘI THI ATGT CHO NỤ CƯỜI NGÀY MAI TRƯỜNG THPT NGHI XUÂN (28/01/2021) Mới
TRƯỜNG THPT NGHI XUÂN LONG TRỌNG TỔ CHỨC LỄ KỶ NIỆM 38 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM (20/11/1982- 20/11/2020) (20/11/2020) Mới
Ngoại khóa “Xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường” (03/11/2020) Mới
DẤU ẤN TỪ HỘI THI GIÁO VIÊN GIỎI TRƯỜNG THPT NGHI XUÂN (09/11/2020) Mới
Liên kết website