Thông báo: Về việc nhận bằng tốt nhiệp THPT (16/02/2019) Mới
Thời khóa biểu Học kỳ 1 áp dụng từ ngày 03/12/2018 (02/12/2018) Mới
Sinh hoạt CLB ca trù Trường THPT Nghi Xuân (05/12/2019) Mới
Trường THPT Nghi Xuân tổ chức thành công Hội khỏe Phù Đổng năm học 2019-2020 (27/11/2019) Mới
BÀI TUYÊN TRUYỀN PHÁT ĐỘNG Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019 (23/11/2019) Mới
Liên kết website