• Nguyễn Thị Hải Yến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0919376674
  • Email:
   haiyen.thptnghixuan@gmail.com
 • Nguyễn Văn Hòa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0898606727
  • Email:
   nguyenvanhoa2010@gmail.com
 • Võ Đăng Minh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0906788868
  • Email:
   vodangminh118@gmail.com
 • Trần Hữu Tài
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0912297722
  • Email:
   tranhuutai76@yahoo.com