CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG THPT NGHI XUÂN TỔ CHỨC THÀNH CÔNG GIẢI BÓNG CHUYỀN HƠI DÀNH CHO NỮ CÁN BỘ, GIÁO VIÊN