Đoàn trường THPT Nghi Xuân kết hợp Đoàn xã Cổ Đạm tổ chức lao động tình nguyện