Trường THPT Nghi Xuân tặng 100 lít (200 chai) dung dịch sát khuẩn cho các trung tâm cách ly phòng dịch bệnh Covid-19