TRƯỜNG THPT NGHI XUÂN TÍCH CỰC HƯỞNG ỨNG PHONG TRÀO CHỐNG RÁC THẢI NHỰA