TRƯỜNG THPT NGHI XUÂN TỔ CHỨC KHÁM SỨC KHỎE CHO HỌC SINH