Trường THPT Nghi Xuân tổ chức ngày hội đọc sách, kỷ niệm 5 năm ngày Sách Việt Nam 21/4/2014 - 21/4/2019