Trường THPT Nghi Xuân tổ chức thành công Hội khỏe Phù Đổng năm học 2019-2020